yigitdestek

Hakkımızda

YİĞENOĞLU SÜLALESİ VE BU SÜLALE İLE KAN BAĞI OLAN DİĞER           SÜLALER


  Adana ilinin Kozan ilçesinin Kuytuca  köyünde günümüz 230-240 sene önce ''''Halil'''' adlı bir kişi yaşamış. Bu kişi evlenen doğan çocuklarından birinin adını Süleyman koymuş.


''''Süleyman Koca'''' lakaplı bu kişi rivayetlere göre üç hanım almış.Hanımlardan birinden doğan çocuk kara tenli olduğundan onun adını Kara Ahmet (KARAMET) koymuş. Günümüzde Kuytucak''ta. Kozan''da Adana''da ve yurdumuzun başka yörelerinde yaşayan Kramet''ler sülalesinden ''''GÜL'''' soyadlı kişilerde bu sülaledendirler.


  Bilinen bazı kişileri; Kör Mehmet, Almancı Ali, Bostancı Yusuf, Karamat Hüseyin, Postacı Cafer ve kız evlatları. 


  Süleyman Koca''nın diğer bir hanımından olan çocukların da gözleri yeşil olduğundan onlara da ''''Göahmetler'''' adını vermişler.


Günümüzde Kuytucak''ta, Kozan''da, Adana''da, ve ülkemizin başka yörelerinde yaşayan ''''ATEŞLİ'''' soyadlı kişiler bu sülalendir.


Bilinen bazı kişileri Göahmet Süleyman, ve Göahmet Mustafa oğullarıKüçük Ahmet, Durmuşali, Kör Mustafa ,Ptt''ci Gazi ve kızları Süleyman Koca''nın diğer hanımından olan çocuklardan biri Süleyman Koca''nın oğlu Halil de evlenince 4 oğlu, bir kızı dünyaya gelmiş. 


 Erkekler: Mulla Mustafa, Osman Kahya, Kara Cöddü (Hasan Kahya ) , Hüseyin Efendi


Kız:  Fadıma Hanım


1-Mulla Mustafa''nın nesilleri : Sağır Hasan oğlu Uzun Halil, Şükrü Sadık, Sağır Halil kızı Ayşe Özyıldırım ve nesilleri İsmail, Şükrü Osman ve Şerife, Fatma Şükrü Osman oğlu; Yaşar Taşer, Ahmet, Salih ve bacıları v.s....


2- Osman Kahya'' nın nesilleri: Kahya Halil, Kahya Mehmet, Ayşe ve Fatma, devam eden nesiller Okutan ve Halaçoğlu soyadlı kişilerde bu sülaledendirler...


3-Kara Cöddü ((Hasan Kahya''nın nesilleri):  Kara Cöddü Mehmet oğulları;Mustafa , Halil , Ahmet bacıları; Durdane, Emine ve devam eden nesilleri...


4-Hüseyin Efendi''nin nesilleri: Göde Fakı (Mehmet Efendi), Halil Efendi, Ahmet Efendi, Ali Rıza Efendi, Arife ve Münevver Hanımlar devam eden nesilleri..


Hüseyin efendi kardeşleriyle birlikte Kuytucak''ta yaşarken komşu köy Salmanlı''da Köse Kahya diye biri yaşarmış.Köse Kahya Halil''in samimi arkadaşi imiş. Köse Kahya Halil''e : '''' Sen benim dostum adamsın, oğullarından birini Kozan''a gönder ilim tahsil etsin. hemde köşe taşı olsun (sayılır kişi) demiş.'''' Halil''de oğullarından Hüseyin''i Kozan''a (sis)göndermiş.Hüseyin okumuş, ilim tahsil etmiş. Çok saygın kişi olmuş. Rivayetlere göre '''' Hacı'''' olmuş..


  İşte Yiğenoğlu sülalesinin Kozan''a yerleşmesi Hüseyin Efendi ile başlamış.


-Göde Fakı (Mehmet Efendi) nin nesilleri: Fadime, Zehra, Sıdıka, Şerife; Fikri; Lütfi, Cezmi, İzzet, Osman, Sami, Abdullah ve bunlarda devam eden nesiller.


-Halil Efendi''nin nesilleri: Necati, Hüseyin,Mesut,Galip, Ali,Cemil, Melahat, Meziyet devam eden nesilleri, Abdullah, Zafer, Metin, Orhan, Fatma,Halil,Çetin, Lütfi v.s..


-Ahmet Efendi''nin (Belediye Başkanlığı yapmış)  nesilleri: Yalçın ve                                Figen devam eden nesilleri: Ahmet, Osman  v.s... 


-Ali Rıza Efendi''nin nesilleri: Mehmet, Mustafa; Adıl, Neriman, Türkan,Ayşe, Nazmiye ve devam eden nesilleri.


-Arife Hanım''ın nesilleri: Nimet, Şerife, Lütfiye, Hayriye ve bunlarda devam eden nesiller.


-Neriman Hanım''ın nesilleri:Leman,Fazilet,Refika;Burhan,Şeref ve devam eden nesiller 


-Fdıma Hanım Ve Nesilleri: Süleyman Koca Oğlu Halil Kızı Fadımayı Kozanoğlu Beyliği döneminde Karsantı (Aladağ) yöresi(Kızıldam) nden Kuytucak''ın Kavak yöresinden Tevge deresi  Mevki ine Yerleşen Kabakçı''lar sülalesinden Kabakçı Yusuf''a vermiş.KabakçıYusuf-Fadıma Hanım Evliliğinden: Halil,Ayşe Ve Şerife Adlı 3 çocuk dünyaya gelmiş.Şerife''nin nesli devam etmememiş .Halil ise bu belgeyi hazırlamamda canlı kaynak olan (kabakçı,Ali Arslan ''ın babasıdır.) Yani Fadıma Hanım Ve Kabakçı Yusuf ''un torunudur.1326 Doğumlu olup,belgeyi hazırlarken 92 yaşında idi. Yiğenoğlu sülalesiyle kan bağı vardır. Soyadları " ARSLAN " olan bu sülaleden bazıları :Halil İbrahim,Yusuf,İbarahim,Yevsel,Ayşe ARSLAN ve devam eden nesiller diğer kız Ayşeyi babası Kabakçı Yusuf Kardeşinin Oğlu olan Ali kahya''ya vermiş.(Ayşe ''yi amcası ''nın oğluna ). Ali Kahya-Ayşe Evliliğinden 3kız 1erkek dünyaya gelmiş. Kızlar: Ayşe,Hatice ve Fadıma ''dır . Erkek:Mehmet''tir.Fatma : Küçük Halil adlı birisiyle evlenmiş olsadaa çocuğu olmamıştır. Ayşe : İmam Bekir adlı birisiyle evlenmiş bir çocukları olmış,ancak yaşamamış nesli devam etmemiştir.Diğer kız Haticeyi ise Karanebili Köyünden "Ömer Hoca" adlı birnine vermişler.Ömer Hoca-Hatice Evliliğinden:Mulla,Osman,Muhsin,Şerife,Ayşe,Saliha ve Fadıma adında yedi çocuğu olmuş . Günümüzde Karanebili Köyünde''de Kozan''da Adana!da ve yurdmuzun diğer yörelerinde yaşayan "YILDIRM"soyadlı kişiler sülalwswnsie.Dul Kalan (Fadıma-KabakçıYusuf)kızı Ayşe''ye dayısı Hacı Hüseyin Efendi sahip çıkmış.Hacı Hüseyin Efendi : Karsısnda işlerini yapan Hacı Kahya (DELİ HACI) ya "Bak oğlum benim kçyede dul bir yiğenim var(Bacısnın Kızı).sama verelim.Sen kalknırsın,seni Kolarız,zengin olursun." demiş. 


Yiğeni Kabakçı Ayşe1yi Hacı Kahya vermiş.Önceki eşinden de Mehmet adlı bir oğlu vardı zaten Kabakçı Ayşe-hacı Kahya evliliğinden de Hacı Kahya Mustafa HAcı Kahya Mehmet(YILDIRIM adlı iki oğulları dünyaya gelmiş. Hacı-KahyaMustafa(YILDIRM) nesilleri : Ayşe,mehmet,hürü,Şükrü,Lütfi,Ahmet,Sebiha,Şinasi,Cafer,Mustafa,Asiye,Sıdıka ve devam eden eden nesiller : Hacı Kahya Mehmet (YILDIRM)nesilleri : CElal.ŞAdiye,Cahit,Hacı,ve devameden nesilleri 


Kabakçı Ayşe''ninilk eşinden oğlu olan Ali Kahya Mehmet(ÖZBULUT) ve NEsilleri: Ayşe,Ali,Mustafa,HAtice,Nuri ve Bunlardan devam eden eden nesiller.


Bu begede nesillerin adları ayrı ayrı belirtilmeyip ancak atalarının adları belirtilmiştir.Bu sülale ile kan bağı olupta ismi geçmeyenler kendi nesillerinin adları belirtilerek bu belgeye eklemeleri yerinde olur.Belgede zikredilen sülaleler YİĞENOĞLU SÜLALESİ ile aynı kökten gelmektedir 


Kökeni Adana-Kozan-Kuytucak Köyü olan Yiğenoğlu Sülales ve ona kanbağı ile bağlı olan bu nesillerin birbilerini ve atalarını tanıması amacıyla hazırlanmıştır.


Noksan ve hatalar olabilir.


Kendini bu sülaleden kabul eden her kişi belgeyi çoğaltarak kendi nesillerinine aktarırılarsa faydalı olur düşüncesindeyiz

                                                                 Sinan YİĞENOĞLU