Dernek secimi

Dernek secimi

YİĞENOĞLU YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEGİ GENEL KURUL DUYURUSU.

26.08 2018 de pazar günü saat 10. 00 da savruk yaylasında  no 134 derneğimizin genel kurulu yapılacaktır cugunluk saglanamadıgı takdirde bir havta sonra 02,09,2018 aynı yerde ve saat,te genel kurulumuz yapılacaktır.